Curry Paste Tikka Masala

4.5
★★★★★
(312 votes)
Total Time Icon
Total time: 1 hour 50 min
Preparation Time Icon
Prep time: 20 min
Cooking Time Icon
Cook time: 30 min
Rest Time Icon
Rest time: 1 hour
Yield Icon
Enough for 4 people

๐Ÿ“ Ingredients

1 teaspoon Cayenne pepper
1 piece Ginger thumb-sized
2 Garlic cloves
1/2 teaspoons Sea salt
2 teaspoons Mixed spices (garam masala)
1 tablespoon Smoked paprika
2 tablespoons Tomato paste
2 Chili bell peppers remove seeds if necessary
2 tablespoons Oil (peanut oil)
1 tablespoon Coconut flakes dried
1 bunch Coriander greens fresh
1 teaspoon Cumin
1 teaspoon Coriander
2 tablespoons Almonds ground

๐Ÿฝ Instructions

First, peel the garlic and ginger.

Then heat a frying pan on medium heat.

Roast cumin and coriander seeds in it without fat for a few minutes. When they are golden brown and aromatic, remove the pan from the heat. Finely crush the roasted spices either in a mortar or grind them to a fine powder in a food processor. At the end, process with all other ingredients in a food chopper to a smooth paste.


📊 Nutrition Facts

Nutritional values per serving:

Proteins
🤷
Carbs
🤷
Fats
🤷
kcal
🤷
kJ
🤷

📝 Recipe Overview


🔥 Similar Recipes

⚡ Related Recipes